Ślub cywilny

Ślub cywilny jest prawna formą zawarcia związku małżeńskiego.Po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem stanu cywilnego, będzie ono uznawane przez wszystkie organy prawne i administracyjne.

Ślub cywilny wymaga posiadania odpowiednich dokumentów:

Panna / Kawaler

 • dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Rozwodnicy 

 • dowód osobisty
 • skrócony akt urodzenia
 • skrócony akt urodzenia
 • odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Wdowcy 

 • dowód osobisty
 • skrócone akty urodzenia
 • odpis aktu zgonu małżonka
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Cudzoziemcy 

 • akt urodzenia
 • przysięgłe tłumaczenia aktu urodzenia na język polski
 • dowód tożsamości ( paszport )
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • zaświadczenie o  zdolności prawnej*

*dokument z kraju pochodzenia , stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa  według prawa ojczystego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski lub też prawomocne postanowienie polskiego sądu rodzinnego o zwolnieniu obcokrajowca od obowiązku złożenia takiego dokumentu

 

Wymagane opłaty :

 • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa  –  84 zł  
 • opłata za każdy odpis skrócony ( np. odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie ) –   22 zł 
 • opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski poza granicami kraju –  38 zł  
 • opłata za decyzję przyspieszenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie  małżeństwa  –   39 zł

Ceremonia poza urzędem stanu cywilnego

 • Od 1 marca 2015 roku istnieje możliwość zorganizowania ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego, dotychczas możliwe było to w szczególnych wypadkach- np. gdy jedno z przyszłych małżonków przebywało w szpitalu lub z zakładzie karnym. Pary decydujące się na taką uroczystość muszą wystąpić w tej sprawie do dowolnego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Trzeba jednak pamiętać, że aby ślub mógł odbyć się poza urzędem zaproponowane miejsce musi zagwarantować: „ zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników”.

Koszt ceremonii poza urzędem stanu cywilnego –  1000 zł

Czas trwania ceremonii: od 10 do 20 minut

 

Foto :

Lisa Vorce CO
Thayer Allyson Gowdy

Leave A Comment