Strona domowaO tagowane"urząd"

urząd Tag

Ślub cywilny jest prawna formą zawarcia związku małżeńskiego.Po zawarciu małżeństwa przed kierownikiem stanu cywilnego, będzie ono uznawane przez wszystkie organy prawne i administracyjne. Ślub cywilny wymaga posiadania odpowiednich dokumentów: Panna / Kawaler dowód osobisty skrócony akt urodzenia dowód uiszczenia opłaty skarbowej Rozwodnicy  dowód osobisty skrócony akt urodzenia skrócony